fbpx

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ NASZEGO SKLEPU

Polityka Prywatności FirstClassGreece Sp. z o.o.

 

§ 1

Słownik pojęć 

 1. Administrator Danych – Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest FirstClassGreece Sp. z o.o., adres: Emilii Plater 47/15 00-118 Warszawa, KRS: 0000673270, NIP: 5252707026,REGON: 367035126, adres poczty elektronicznej:contact@firstclassgreece.com (dalej: Administrator).
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora / Cookies Własne – oznacza dane informatyczne zapisywane i przechowywane przez Administratora, związane ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować w szczególności na podstawie takiego identyfikatora jak: imię i nazwisko, identyfikator internetowy, dane o lokalizacji lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenach www.firstclassgreece.com.
 8. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 9. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z właściwym regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie takich usług.

 

§ 2

Rodzaje wykorzystywanych Cookies 

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Wszczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lubinnego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalajązidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwisindywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają informacje na temat nazwydomeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentuzakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane zpamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiekdanych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentuich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powodujeich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala napobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z UrządzeniaUżytkownika.
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia dostępu plików Cookies do swojegoUrządzenia. W takim przypadku korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które zeswojej natury wymagają plików Cookies.

 

§ 3

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies 

Administrator wykorzystuje pliki Cookies w następujących celach:

 1. Ściśle niezbędne pliki cookie:Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookies jest konieczne dla prawidłowegofunkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzebyzapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych zustawieniem opcji prywatności.
 2. Analityczne pliki cookie:Analityczne pliki cookies umożliwiają sprawdzenie liczby wizy i źródeł ruchu na naszejstronie. Pomagają nam ustalić, które strony bardziej, a które mniej się podobają i zrozumieć,jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki tym danym, możemy analizować statystykii raporty dotyczące funkcjonowania strony www.firstclassgreece.com oraz poprawiać jej wydajność.Informacje zbierane przez pliki są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamościosoby odwiedzającej serwis. Bez udzielenia zgodny na nie, nie będziemy wiedzieć, kiedystrona została odwiedzona i nie będziemy w stanie poprawiać jej wydajności.
 3. Funkcjonalne pliki cookie:Funkcjonalne pliki cookies zapamiętują i dostosowują stronę do Państwa wyborów np.preferencji językowych. Mogą Państwo ustawić tak przeglądarkę, aby blokowała lubostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookies, jednakże spowoduje to, żeniektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
 4. Reklamowe pliki cookie:Reklamowe pliki cookies pozwalają na dostosowanie treści reklamowych do Państwazainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przezpartnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawieinformacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Państwaprofil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio danychosobowych, ale pozwalają zidentyfikować Państwa przeglądarkę internetową i sprzęt.Brak akceptacji tego rodzaju plików cookies spowoduje że wyświetlane reklamy, nie będądopasowane do Państwa preferencji.

 

§ 4

Podstawa prawna przetwarzania danych, związanych ze stosowaniem przez FirstClassGreece plików cookies 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku ze stosowaniemniezbędnych plików cookies jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania danychw celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem w szczególnościdostarczenia usług i funkcjonalności Serwisu, z którego Użytkownik korzysta.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku ze stosowaniefunkcjonalnych, analitycznych i marketingowych plików cookies jest art. 6 ust. 1 a RODO tj.zgoda na instalację i wykorzystanie plików cookies, zgodnie z ich zastosowaniemprzekazanym za pośrednictwem platformy do zarządzania zgodami cookies, wyrażonaosobno dla każdej z wymienionych grup plików cookies.

 

§ 5

Okres przetwarzania danych 

 1. Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju i celu usługi świadczonej droga elektroniczną, wszczególności dane przetwarzane są przez czas wskazanych we właściwych regulaminach izgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W przypadku wyrażenia zgód na instalację i wykorzystanie funkcjonalności plików cookies,danebędą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody w sposób opisany powyżej
 3. W przypadku wystąpienia roszczeń okres przechowywania danych może zostać wydłużony o czasniezbędny do ustalenia i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jednakże nie dłużej niż doczasu ich przedawnienia.

 

§ 6

Uprawnienia Użytkownika , w tym możliwości określenia warunków przechowywania lubuzyskiwania dostępu przez Cookies 

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a takżeprawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co doprzetwarzania danych osobowych, w przypadkach i w zakresie określonym w RODO. Ponadtoprzysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane sąprzetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 2. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje prawocofnięcia zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem platformy do zarządzania zgodamicookies lub kontaktując się z Administratorem:
 • mailowo: na adres poczty elektronicznej:contact@firstclassgreece.com,
 • korzystając z formularza zgłoszeniowego na stroniehttps://www.firstclassgreece.com/kontakt/.

Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, któregodokonano przed jej cofnięciem.

 1. Użytkownik może również samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotycząceplików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki doUrządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonaćza pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia temogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługęplików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowymzamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości isposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarkiinternetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji wprzeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępnena stronie internetowej Serwisu.

 

§ 7

Jak wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce?

 Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach ich twórców:

 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
 • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Internet Explorer wersja 7 i wyższe: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/blockor-allow-cookies
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
 • Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

 

§ 8

Odbiorcy danych 

W związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym korzystania z narzędzi umożliwiającychzarządzanie zgodami cookies dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzeczi zlecenie FirstClassGreece Sp. z o.o. , w szczególności dane będą udostępniane:

 • podmiotom będącym dostawcami rozwiązań teleinformatycznych,
 • podmiotom będącym dostawcami rozwiązań marketingowych
 • podmiotom będącym dostawcami usług, technologii lub oprogramowania,
 • podmiotom będącym dostawcami usług doradczych i audytorskich,

Informujemy również, że z uwagi, iż nasze serwisy korzystają z pikseli Facebook, osoby trzecie, w tymdostawca Facebook, mogą wykorzystywać pliki cookies i podobne technologie do gromadzenia lubodbierania informacji z naszych witryn i używać ich do świadczenia pomiarów i targetowania reklam.

 

§ 9

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG) 

FirstClassGreece Sp. z o.o. nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państwtrzecich. W przypadku zaistnienia takiej konieczności dane zostaną udostępnione wyłącznie dostawcom, którzyzapewniają odpowiedni stopień ochrony, jak i w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przezKomisję Europejską lub podmiotom funkcjonującym, wobec których Komisja Europejska wydała decyzjęstwierdzającą zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych.

 

§ 10

Kontakt 

Administrator danych: FirstClassGreece Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-118 Warszawa ul. Emilii Plater 47/15.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z

formularza zgłoszeniowego na stronie https://www.firstclassgreece.com/kontakt/.